Zkrácené oznámení výsledků PerRollam květen 2020

  1. Společenství vlastníků jednotek bere na vědomí informace o rekonstrukci a revitalizaci teras v

domě

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Usnesení v navrženém znění bylo přijato

  • Společenství vlastníků bere n vědomí zprávu o činnosti výboru za rok 2019, v bodech, které jsou součástí podkladů k rozhodnutí

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Usnesení v navrženém znění bylo přijato

  • Společenství vlastníků rozhodlo, že veškeré příjmy vlastníků jednotek z nájmu společných prostor budou převedeny do fondu oprav dle znění vnitřní směrnice č.1/2007

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Usnesení v navrženém znění bylo přijato

  • Společenství vlastníků schvaluje účetní závěrku a zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2019.

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

Usnesení v navrženém znění bylo přijato.

  • Společenství vlastníků bere na vědomí informace o přípravě výměny oken v nebytových jednotkách č. 57,58,59,61 a schvaluje navýšení ceny o 80.000,- Kč

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek

Usnesení v navrženém znění bylo schváleno.

  • Společenství vlastníků schvaluje Opětovnou volbu výboru Společenství ve složení

Ing. Petr Červinka

Jana Válková

Ing. Karel Spousta

Schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek

Usnesení v navrženém znění bylo schváleno

Podklady o hlasování a hlasovací lístky jsou uloženy k případnému nahlédnutí u správce.

V Brně dne 2.6.2020

Seznam bytových jednotek, které nedodaly hlasovací lístky:

číslo hl lístku Člen SV-majitel jednotky podíl
4. Iva Reichmannová 133
5. Kateřina Kopecká 95
8. SJM MUDr. Vít a Michaela Šlechtovi 52
11. SJM Josef a Marie Jelínkovi 134
15. Zdeněk Gruna 50
16. ½ Ing. Petra Davidová, ½ Ing. Tomáš David 52
17. JUDr. Renáta Veselá, Ph.D. 133
21. Faix Ján 50
22. Mgr. Pavel Maček 52
25. Mgr. Romana Pávková 52
26. MUDr. Václav Vybíhal 114
27. Jan Veselý 115
28. Fabrizio Fontanesi 50
29. Antonín Kaňa 51
34. Ing. Milan Hruška 51
36. MUDr. Igor Doubek 94
39. MUDr. Z.Karbanová 114
40. Martin Gregor 50

Prosíme majitele o kontrolu a případnou reklamaci pro případ, že nebyli zařazeni do hlasování.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.