Zápis výbor 25. dubna 2023

Zápis z výboru SV Podpěrova 518/6

Dne 25. dubna 2023, 20.00, vrátnice domu

Petr Červinka, Jana Válková, Michal Reigl, Alena Čejková

Zápis z výboru SV Podpěrova 518/6 dne 05. 10. 2022, 9.00

Zápis z výboru SV Podpěrova 518/6
dne 05. 10. 2022, 9.00, vrátnice domu
Petr Červinka, Jana Válková, Michal Reigl, Alena Čejková

Přivítání nového člena výboru
Současní členové výboru a správce přivítal na jednání nového člena výboru pana Michala Reigla, který byl zvolen na shromáždění vlastníků. Budou následovat formální kroky vedoucí k zapsání nového člena do obchodního rejstříku.
Zápis ze shromáždění
Výbor pojednal zápis ze shromáždění, který vyhotovila paní Tvrdíková pověřená shromážděním zápisem.
Oprava výtahů
Výbor projednal nabídku na opravu výtahů od dodavatele servisu společnosti OTIS. Výbor rozhodl opravu v ceně cca 170 tis za jeden výtah odložit a realizovat dílčí opravy s tím, že vyhodnotíme finanční zátěž.
Měřiče tepla
Správce domu navrhl výměnu měřidel, následně proběhla diskuse ohledně cenové náročnosti a možnosti místo výměny realizovat kalibraci/ověření stávajících, což se jeví jako levnější a dostačující řešení. Správce zajistí kalkulaci obou variant od dodavatelů včetně jejich prohlášení, že mají k dispozici software k realizaci kalibrace. Také zajistí cenovou nabídku vzdáleného odečtu.
Dle informací od správce stávající dodavatel nabízí pouze výměnu nikoli kalibraci/ověření
Dále správce informoval, že vodoměry by se měly vyměnit ještě v roce 2022. Správce vyžádá cenovou nabídku od stávajícího dodavatele.
Kotelna
Správci kotelny paní Válkové končí platnost certifikátu. Správce byl požádán, aby zajistil nabídky dodavatelů pravidelné kontroly kotlů v domě. Na základě těchto informací výbor rozhodne, zda a za jakou odměnu pověří p. Válkovou odbornou údržbou s tím, že si nechá p. Válková obnovit profesní certifikáty.
Výbor schválil návrh správce změnit status odběratele plynu ze střední odběratel na maloodběratele. Důvodem je dosáhnout na státní podporu/zastropování cen plynu
Odsouhlasení plateb:
Výbor schvaluje platby (od 22.4.2022):
• SEBAK spol.s r.o. – čištění kanalizace, revize TV kamerou = 29.969,-
• Maršálek Richard – oprava elektro (tlačítka schodiště) = 2.294,-
• BYT BRNO spol.s r.o. – scan dokumentace kanalizace, lepinox, poštovné = 1.004,- Kč
• BYT BRNO spol.s r.o. – opr.krytu rozvodu, čištění střechy, výměna žárovek = 3.593,70
• Aleš Mazel voda, topení, plyn – oprava ventilu, uzávěru vody, nové propojení = 8.000,-
• SimpleLaw s.r.o. – právní služby = 130.680,-
• SimpleLaw s.r.o. – právní služby = 10.890,-
• Ing.David Lorenc – technické konzultace a zprac.odhadu investič.nákladů = 6.500,-
• Sikur Systems s.r.o. – servis kamerového systému = 1.573,-
• Česká spol.pro ochranu netopýrů – posudek k výskytu chráněných druhů živoč. = 4.936,80
• Český Profiservis, a.s. – úhrada pohledávky dle rozsudku soudu = 269.299,-
• BYT BRNO spol.s r.o. – čištění žlabu gar.a střechy, výměna zářivek = 3.419,46
• OTIS a.s. – oprava výtahu (vadný enkodér) = 19.055,-
• WEDOS internet, a.s. – doména podperova6.cz = 175,45
• Ing.Oldřich Ivančič – oprava samozavírače = 644,-
• SEBAK spol.s r.o. – revize TV kamerou = 3.799,40
• FIWA revitalizace s.r.o. – prezentace záměru modernizace domu na shrom. = 10.000,-
• Petr Kodýs – oprava a seřízení dveřního zavírače = 1.500,-
• BYT BRNO spol.s r.o. – čištění žlabu gar. a střechy = 1.161,60
• OxO Plus s.r.o. – oprava svodu (poj.událost zatékání do gar.) = 9.393,20
• SEBAK spol.s r.o. – revize TV kamerou = 5.517,60
• OTIS a.s. – oprava frekvenč.měniče výtahu = 7.590,-