Sdělení k přijatému podnětu na hromadící se trus od holubů a hnízdění holubů na balkóně bytu č. 49

Od začátku roku 2023 se snažíme přimět majitele bytu č. 49 k vyčištění balkónu od holubího trusu a dalších nečistot, majitel jednotky nereaguje na výzvy správce, telefonáty, maily ani doporučené dopisy. Celé se to opakuje již podruhé, kdy napoprve majitele jednotky k úklidu přiměla až krajská hygienická stanice. Proto jsme se na ni obrátili v srpnu znovu. Prozatimní výsledek přikládáme. Vše je zaneseno v zápisech z výboru SV.

Nabytí právní moci stavebního povolení na revitalizaci pláště domu

Všem vlastníkům sdělujeme, že i přes opakované obstrukce dvou členů SV, vlastníků jediné bytové jednotky v domě, jsme s nejméně ročním zpoždění dosáhli, že vydané stavební povolení nabylo právní moci.

S dodavatelem je již podpesaná smlouva o dodávce.

Přikládáme tři dokumenty: shrnutí, harmonogram prací (začínáme koncem října) a pomocný nákres k harmonogramu. Nyní musíme vytrvat a přežít jistý diskomfort. Správce vám poskytně případné další info.Oznámení o výsledku hlasování mimo zasedání – PerRollam – srpen 2023

Společenství vlastníků Podpěrova 518/6 se sídlem Podpěrova 518/6, 621 00 Brno-Medlánky IČO: 262 86 564

V Brně dne 24. 8. 2023

Věc:      Výsledek rozhodnutí mimo zasedání shromáždění ve smyslu čl. 6 Stanov Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 518/6 v červenci a srpnu 2023

Výbor společenství (dále jen výbor) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a s čl. 6, Stanovami společenství předložil členům Společenství Návrh na přijetí rozhodnutí mimo zasedání ve smyslu čl. 6 Stanov Společenství vlastníků jednotek Podpěrova 518/6 o níže uvedených záležitostech (dále jen Návrh).

Celý příspěvek

Stavebni povoleni vydáno se zpožděním čtvrt roku.

I přes obstrukce ze strany jednoho člena svj bylo stavební povolení na revitalizaci pláště vydáno.

Zpoždění je více než čtvrt roku. K tomu desítky hodin času členů výboru, správce a samozřejmě placeného advokáta. Všechny tři námitky jsou ze strany stavebního úřadu ÚMČ Brno Medlánky zamítnuty.

Předběžné výsledky hlasování mimo zasedání, říjen 2022

Edit: kopmletní zpráva o výsledku PerRollam 102022:

Sdělujeme všem vlastníkům, že hlasování se zúčastniko celkem téměř 70% všech hlasů členů SV Podpěrova 518/6. Při započítání jednotky 62-garáž dokonce přes 90%.

Všechna usnesení jsou schválena výraznou většinou ze všech hlasů.

Děkujeme všem za účast a rozhodnutí. Výbor dále podniká kroky k naplnění usnesení.

Výzva k hlasování PerRollam – revitalizace pláště domu, dofinancování

Pro všchny člena našeho SV Popdpěrova 518/6 zveřejňujeme výzvu k hlasování a hlasovací lístek. Termín ukončení hlasování je stanoven do 31. října 2022


Podklady jsou stejné jako v případě konání shromáždění.

Všechny podklady ke shromáždění a vyúčtování roku 2021