Reakce na dopis p. Jelínka ohledně „standardu“ oprav balkonů

Bohužel neznám přesnou definici standardu Mercedes, nicméně skladba balkonu je navžena jako systémová.

Vynechání systémových prvků a ukončující lišt z titulu snížené životnosti a záruk za nesystémové řešení nedoporučujeme.

Připojuji výčet funkcí Polyetylenové rohože, která byla v dotazech rovněž zmiňována:

Separace
odděluje krytinu od podkladu a neutralizuje tak napětí mezi podkladem a např. dlažbou, které vzniká z jejich rozdílných délkových změn. Zároveň jsou přemosťovány trhliny v podkladu a nepřenáší se do dlažby nebo obkladu.
Izolace
je vodotěsný polyetylénový pás s relativně vysokým difuzním odporem proti vodní páře. Třídy namáhání účinky vodou: W0-I až W3-I.Třída vlhkostního namáhání dle ZDB: 0 až B0, A a C.
Vyrovnávání tlaku páry
Při působení vlhkosti z podkladu umožňuje pomocí otevřených vzduchových kanálků na rubové straně vyrovnání tlaku páry.
Rozložení zatížení (Přenesení zatížení)
přenáší zatížení působící na dlažbu přes výlisky vyplněné lepidlem pro tenkovrstvé lepení přímo do podkladu. Dlažbu je tedy možno odpovídajícím způsobem zatěžovat. V případě většího zatížení a v případě očekávaného vysokého bodového zatížení musí dlažba vykazovat dostatečnou tloušťku a odolnost vůči tlaku pro příslušnou oblast použití.
Přilnavost
vzniká pomocí rubové tkaniny a zakotvení lepidla v rybinovitě tvarovaných výliscích spolehlivé spojení mezi podkladem a dlažbou nebo obkladem
V rámci tloušťky dlažby byla zvolená tl. 15 mm z kvalitativního hlediska. V případě uvažovných změn doporučujeme zachovat zajištění stejných technických parametrů.
S pozdravem


Ing. Martin Srba, Ph.D.
autorizovaný inženýr ČKAIT 1005864
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě


Původní dotaz :

From: mar_jelinek@volny.cz [mailto:mar_jelinek@volny.cz]
Sent: Tuesday, April 27, 2021 8:34 AM
To: Výbor Podpěrova 6; Byt Brno; Byt Brno
Subject: Dotaz k PD_opravy balkónů
Importance: High

Vážení členové výboru,

Na základě prostudování a konzultací vznáším dotaz k projektové dokumentaci, která je předmětem výběru zhotovitele na opravy balkónů.

Nechci zabíhat do podrobností, ale vznáším dotaz, zda má technologická oprava navržená projektantem nějaké závažné opodstatnění vůči stavu některých konstručních prvků objektu, jelikož tato technologie opravy je realizačně finanční “mercedes“ oproti standardnímu řešení při opravách balkónů obdobných typů domů? Jde zejména o nastavení izolací, profilových prvků-dilatačních-ukončujících, dlažba mrazuvzdorná_proč s tl. 15 mm_20x20cm. Např. standardem na balkony je mrazuvzdorná dlažba 10mm v ceně max. do 250-300,-Kč/m2 bez DPH.

Užitná hodnota obou variant provedení opravy balkónů, které jsem si investorsky nechal zpracovat (technologický mercedes a standardu) je stejná, ale rozdíl v ceně těchto variant v řádech statisíců (min. 500tis.) se dá vhodně použít jako investice do modernizace opravy při zateplení domu, kde to má své opodstatnění v podobě úspor na energiích. Ve standardu se cena pohybuje pod cenou RTS (bez DPH) předloženou projektantem, v navržené technologii difůzně otevřeného systému pro opravy balkónů je cena oproti projekční z RTS (bez DPH) v řádech statisíců vyšší.

Vím, že se ptám s předstihem a nevím, jak cenově zajímavé budou nabídky v rámci probíhající soutěže pro výběr zhotovitele, ale i přesto děkuji předem za odpověď na můj dotaz, zda se počítá a bude předložena členům společenství k posouzení pro výběr opravy balkónů i varianta standardní opravy balkónů, nebo z nějakých závažných důvodů s ohledem na stav některých konstrukcí objektu posouzený např. projektantem ve standardu opravit balkóny nelze, když užitná hodnota obou variant opravy je stejná.

S pozdravem,

V zastoupení-zmocněnec, (byt Jelínkovi, člen SVJ Podpěrova 6)
Martin Jelínek
Podpěrova 6, Brno

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.