Doplnění PENB květen 2021 verze 3

V příloze Vám zasílám upravené en. průkazy. Opět se jedná o dvě varianty. V souboru najdete vždy výchozí stav a navrhovaný (popis opatření je na straně č. 10.

Doplnění PENB květen 2021 verze 2

V příloze Vám zasílám upravené en. průkazy. Opět se jedná o dvě varianty. V souboru najdete vždy výchozí stav a navrhovaný (popis opatření je na straně č. 10.

Výstupy z prohlídky a měření vlhkosti stěn a klimatu, prosinec 2020

Výstupy z prohlídky a měření vlhkosti stěn a klimatu (DL – 12.20.17)
ve spodních částech objektu BD Podpěrova 6 v Brně, a to zejména v interiéru 1. PP

 

Ing. David Lorenc
Samostatný specialista pro sanace a hydroizolace staveb
Autorizace pro sanace zděných staveb proti vlhkosti u WTA CZ pod číslem 00010
IČO: 665 74 439
Brno, Trávníky 8, 613 00
Tel.: +420739077904
Mail: dlorenc.sanace@gmail.com

Generální oprava opláštění objektu Podpěrova 6, Brno 621 00

KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEB A INŽENÝRING
p a m a r c h . c z
Kanceláře: Ječná 29a, 621 00 Brno, tel.: 775 377 554, 775 400 124, 777 872 493, e-mail: info@pamarch.cz
Sídlo: Pam Arch s.r.o., Vránova 3/1241, 621 00 Brno
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491, Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č.ú. 177745008/0300
SVJ Podpěrova 6, Brno
Cenová nabídka na projektové a inženýrské práce akce:
Generální oprava opláštění objektu Podpěrova 6, Brno 621 00
Datum: CN 22/10/2020