Sdělení k přijatému podnětu na hromadící se trus od holubů a hnízdění holubů na balkóně bytu č. 49, v bytovém domě na adrese Podpěrova 518/6, Brno

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
Strana 1 (celkem 1)
Číslo jednací.: KHSJM 62697/2023/BM/HZZ
Spisová značka: S-KHSJM 47289/2023
Č. j. odesílatele:
Vyřizuje: Šárka Makarová
Tel.: 541 126 431
Email: sarka.makarova@khsbrno.cz
V Brně dne 31. října 2023
Datovou zprávou
BYT BRNO spol. s r.o.
Turgeněvova 1245/30
618 00 BRNO-Černovice
ID datové schránky: fgzta9y
Sdělení k přijatému podnětu na hromadící se trus od holubů a hnízdění holubů na balkóně bytu
č. 49, v bytovém domě na adrese Podpěrova 518/6, Brno
K vašemu opakovanému podnětu na hromadící se trus od holubů a hnízdění holubů na balkóně bytu
č. 49, v bytovém domě na adrese Podpěrova 518/6, Brno sděluji:
V přípisu ze dne 16. srpna 2023, čj. KHSJM 47715/2023/BM/HZZ „Sdělení k přijatému podnětu na
hromadící se trus od holubů a hnízdění holubů na balkóně bytu č. 49, v bytovém domě na adrese
Podpěrova 518/6, Brno“ jste byli informováni o přijetí vašeho podnětu a jeho zaevidování. Dále bylo
sděleno, že budete o výsledcích šetření informováni.
S kontrolovanou osobou byl dne 31.08.2023 zahájen státní zdravotní dozor, který však dosud není
ukončen.
Šárka Makarová, v.r.
vrchní referent
oddělení hygieny zdravotnických zařízení
desinsekce a deratizace

Výstupy z prohlídky a měření vlhkosti stěn a klimatu, prosinec 2020

Výstupy z prohlídky a měření vlhkosti stěn a klimatu (DL – 12.20.17)
ve spodních částech objektu BD Podpěrova 6 v Brně, a to zejména v interiéru 1. PP

 

Ing. David Lorenc
Samostatný specialista pro sanace a hydroizolace staveb
Autorizace pro sanace zděných staveb proti vlhkosti u WTA CZ pod číslem 00010
IČO: 665 74 439
Brno, Trávníky 8, 613 00
Tel.: +420739077904
Mail: dlorenc.sanace@gmail.com