Výstupy z prohlídky a měření vlhkosti stěn a klimatu, prosinec 2020

Výstupy z prohlídky a měření vlhkosti stěn a klimatu (DL – 12.20.17)
ve spodních částech objektu BD Podpěrova 6 v Brně, a to zejména v interiéru 1. PP

 

Ing. David Lorenc
Samostatný specialista pro sanace a hydroizolace staveb
Autorizace pro sanace zděných staveb proti vlhkosti u WTA CZ pod číslem 00010
IČO: 665 74 439
Brno, Trávníky 8, 613 00
Tel.: +420739077904
Mail: dlorenc.sanace@gmail.com