Zápis o průběhu shromáždění Společenství vlastníků Podpěrova 518/6 – 12.09.2022

Program (dle pozvánky):
PROGRAM:
1. Prezentace, ověření schopnosti se usnášet
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání a schválení projektové dokumentace-revitalizace pláště bytového domu včetně
navýšení ceny a nového úvěru
4. Pověření výboru zorganizováním výběrového řízení
5. Navýšení Fondu oprav
6. Projednání činnosti výboru Společenství v roce 2021
7. Rozhodnutí o použití příjmů vlastníků jednotek z nájmu spol. prostor za rok 2021
8. Projednání hospodaření Společenství za rok 2021, schválení účetní závěrky za rok 2021
9. Navýšení měsíčních záloh na energie a služby
10. Projednání odstoupení člena výboru Společenství
11. Volba nového člena výboru Společenství
12. Různé
13. Ukončení jednání