Ukončení práce na terasách, hotovo

V průběhu provádění prací na stavbě „SVJ Podpěrova 6, Brno – Medlánky, Rekonstrukce teras“ dle Sod bylo zjištěno, že jsou nějaké práce navíc a některé není potřeba dělat vůbec.
Zapříčinilo to přepočty výměr a tím vícepráce a méněpráce. Rovněž v průběhu rekonstrukce byly objeveny odchylky od PD, což zapříčinilo opět vícepráce.

Celý příspěvek

Schůze výboru 12.6.2020

Kdy: pátek, 12. 6. 2020, 9.00 hod
Kde: Vrátnice domu

Program:

  • Info správce o činnosti, přehled dlužníků
  • Info p. Válkové o opravě teras
  • kontrola a schválení výsledků per rollam
  • Volba předsedy a místopředsedy výboru
  • Rozhodnutí o ukončení činnosti vrátnice
  • Výběrové řízení na úklid v domě

Domovní zvonkové tablo a domovní telefony ABB instalovány

Návod:

Volání ze zvonkového panelu do bytu:
A) Návštěvník zadá na klávesnici volací kód ze seznamu (kódy korespondují s čísly bytu) a stiskne tlačítko se symbolem sluchátka
B) Návštěvník vyhledá na displeji (modul nad klávesnicí) pomocí tlačítek klávesnice se symbolem šipky nahoru nebo dolů jméno obyvatele bytu a stiskne tlačítko se symbolem sluchátka

Zrušení hovoru – na klávesnici stisknutím tlačítka s hvězdičkou (levé dolní tlačítko)

Elektromotorický zámek lze aktivovat:
– z domovního audio telefonu horním tlačítkem se sysmbolem klíče pouhým 1 krátkým stisknutím (tlačítko se nemusí držet stisknuté) – zámek je v otevřeném stavu po dobu cca 7s
– z videotelefonu dotykovým tlačítkem se sysmbolem klíče pouhým 1 krátkým stisknutím (tlačítko se nemusí držet stisknuté) – zámek je v otevřeném stavu po dobu cca 7s

Kompletní návody:

PerRollam květen 2020 – výzva k účasti a hlasování

Vážení vlastníci,
Výbor Společenství vlastníků Podpěrova 518/6 v souladu s čl. VI stanov společenství rozhodl o hlasování mimo zasedání, neboť jsou aktuální situací pandemie dané závažné důvody, proč nelze svolat klasické shromáždění.

Podklady pro rozhodnutí mimo zasedání jsou přílohou mailu, který byl odeslán na mailovou adresu evidovanou u správce a mlžete je stáhnout zde. Listinu s Vaším výrokem doručte do 31.5.2020 a to vhozením do schránky SV v domě Podpěrova 6, případně obyčejnou poštou na adresu SV Podpěrova 518/6, 621 00 Brno.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví
výbor SV Podpěrova 518/6