Projekt revitalizace pláště – výběrové řízení

Dle pověření shromáždění vlastníků zadal výbor výběrové řízení administrátorovi společnost iKis, s.r.o.

Zde jsou podklady k finálnímu rozhodnutí o dodavateli projektových pracíCelý příspěvek

Výběrové řízení na dodavatele projektu –

„SVJ Podpěrova 6, Brno – Medlánky, Projekčně-technické řešení zateplení
bytového domu“

Doplněno 23. 11. 2021 – dotazy od zájemců a odpovědi:

V Brně dne 5.11.2021
Zadavatel Vás prostřednictvím zástupce zadavatele vyzývá k předložení nabídky na výše uvedenou zakázku. Podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v textové části zadávací dokumentace a v dalších dokumentech zadávací dokumentace.

Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Níže můžete stáhnout podklady nebo přímo kontaktovat administrátora výběrovéího řízení: Martin Šimek, simek@ikis.cz.

Kompletní zadávací dokumentaci naleznete zde:

Celý příspěvek