Jednání výboru SVJ – 2. 11. 2017

Schůze výboru – 2. 11. 2017, 10.00, Vrátnice domu

Program:

  • Využitelnost projektu revitalizace (pan Baláš)
  • Informace správce o činnosti (paní Čejková)
  • další postup s revitalizací domu (paní Válková)
  • Schválení nepravidelných plateb (pan Červinka)
  • rozhodnutí o instalaci SMS ovládání garážových vrat (paní Válková)
  • další dle potřeby (členové výboru, správce)

Zápisy